ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Nr inwentarzowy nośnika
Tytuł
Rodzaj nośnika fotografia cyfrowa
Autor fotografii Szmit J.
Rok wykonania 2021

Dane zabytku

Nazwa SIEKIERKA
Nr inw. muzealium MAG/WEŻ/373/1
Nr KAT 1
Wymiary długość 15,2 cm, szerokosć ostrza 5,6 cm.
Materiał brąz
Technika wykonania odlewanie
Miejsce znalezienia, nr SAZ (stanowiska) Krzywe Koło, 156/2/1 Przejdź
Opis zabytku Siekierka z wysokimi brzegami typu północnoniemieckiego (typ Kłodzisko). Ostrze kształtu półkolistego.
Autor opisu Podgórski J./Fudziński P.
Chronologia II-III okres epoki brązu
Dział/magazyn MAG Dział Wczesnej Epoki Żelaza
Literatura Kucharski J., Krzywe Koło – nowe odkrycia na Pomorzu Gdańskim, „Pomorania Antiqua”, t. XIV, s. 188–189.

Zabytek znajduje się w kolekcjach:

Kolekcja Zabytek Miesiąca

Inne zabytki z tej kolekcji