ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Nr inwentarzowy nośnika
Tytuł
Rodzaj nośnika fotografia cyfrowa
Autor fotografii Szmit J.
Rok wykonania 2021

Dane zabytku

Nazwa OKUCIE FRAGM.
Nr inw. muzealium MAG/ŚR/1975:118/551
Nr KAT 551
Wymiary dł. 86 mm; szer. 8- 15 mm; dł. zakończenia 20 mm
Materiał mosiądz
Technika wykonania cięcie
Miejsce znalezienia, nr SAZ (stanowiska) Gniew, 1226/2/5 Przejdź
Opis zabytku Taśmowate zakończenie pasa składające się z dwóch prostokątnych blaszek, sklepanych na jednym końcu. Końcowa część okucia jest wyodrębniona przewężeniem z symetrycznie naciętymi brzegami. Na przeciwległych końcach są po dwa otwory na każdej blaszce po nitach. Wierzchnia blaszka jest zdobiona wzdłuż brzegów podwójnymi rzędami podłużnych nakłuć. Band-shaped belt end fitting consisting of two rectangular plates, hammered at one end. The end part of the fitting is separated by a narrowing with symmetrically cut edges. On the opposite ends there are two holes on each plate for rivets. The top plate is decorated along the edges with double rows of longitudinal punctures.
Autor opisu K. Patalon
Chronologia od XIII w. do XL w. p. n. e.
Dział/magazyn MAG Dział Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Literatura

Zabytek znajduje się w kolekcjach:

Kolekcja Wystawa stała w Gniewie "Gniew, miasto na szlaku wielkiej historii"; Gniew, the town on the route of great history

Inne zabytki z tej kolekcji