ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Nr inwentarzowy nośnika
Tytuł
Rodzaj nośnika fotografia cyfrowa
Autor fotografii Szmit J.
Rok wykonania 2021

Dane zabytku

Nazwa RADŁO
Nr inw. muzealium MAG/ŚR/1975:117/417
Nr KAT 417
Wymiary dł. całkowita: 455 mm; dł. części pracującej: 295 mm; grub. części pracującej: 10-53 mm; dł. grządzieli: 160 mm; grub. grządzieli: 25- 30 mm;
Materiał drewno
Technika wykonania struganie; ciosanie
Miejsce znalezienia, nr SAZ (stanowiska) Gniew, 1226/2/4 Przejdź
Opis zabytku Fragment radła rylcowego o kroju wyodrębnionym poprzez zaostrzenie i wycięcie skośne u nasady grządzieli. Fragment of a bar ard with a share made by sharpening and oblique notch at the base of the beam.
Autor opisu K. Patalon
Chronologia od XIV w. do XV w.
Dział/magazyn MAG Dział Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Literatura

Zabytek znajduje się w kolekcjach:

Kolekcja Wystawa stała w Gniewie "Gniew, miasto na szlaku wielkiej historii"; Gniew, the town on the route of great history

Inne zabytki z tej kolekcji