ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Nr inwentarzowy nośnika
Tytuł
Rodzaj nośnika fotografia cyfrowa
Autor fotografii Szmit J.
Rok wykonania 2021

Dane zabytku

Nazwa ROZETKA
Nr inw. muzealium MAG/ŚR/1975:117/403
Nr KAT 403
Wymiary śr. 17mm, grub. 1 mm
Materiał mosiądz
Technika wykonania odlew; wybijanie; wycinanie
Miejsce znalezienia, nr SAZ (stanowiska) Gniew, 1226/2/4 Przejdź
Opis zabytku Niewielkie okucie wycięte z blachy. Zabytek ma kształt sześciopłatkowego kwiata o płatkach rozdzielonych podwójnymi liniami. Na każdym płatku w jego centralnej części znajduje się wyraźne wgłębienie. W centralnej części okucia umieszczono otwór mocujący. Small fitting cut from sheet metal. The artefact has the shape of a sexfoil flower flower with petals separated by double lines. Each petal has a distinct indentation in its central part. There is a mounting hole in the central part of the fitting.
Autor opisu K. Patalon
Chronologia od XIII w. do XV w.
Dział/magazyn MAG Dział Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Literatura

Zabytek znajduje się w kolekcjach:

Kolekcja Wystawa stała w Gniewie "Gniew, miasto na szlaku wielkiej historii"; Gniew, the town on the route of great history

Inne zabytki z tej kolekcji