ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Nr inwentarzowy nośnika
Tytuł
Rodzaj nośnika fotografia cyfrowa
Autor fotografii Szmit J.
Rok wykonania 2021

Dane zabytku

Nazwa KLUCZ
Nr inw. muzealium MAG/ŚR/1975:117/75
Nr KAT 75
Wymiary dług. 69mm, szer. 2-8 mm, śr. główki 12mm
Materiał żelazo
Technika wykonania gięcie; kucie
Miejsce znalezienia, nr SAZ (stanowiska) Gniew, 1226/2/4 Przejdź
Opis zabytku Lekko uszkodzony, niewielkich rozmiarów klucz. Prezentowany zabytek posiada zachowany taśmowy trzon o czworokątnym przekroju, fragment pióra w formie poprzecznej sztabki, wygięty pod kątem 90° w stosunku do trzonu oraz okrągłe, płaskie ucho. Tego typu klucze najczęściej służyły do zamykania i otwierania kłódek. Slightly damaged, small-sized key. The presented artefact has a preserved band shaft with a rectangular cross section, a fragment of a blade in the form of a transverse bar, bent at an angle of 90 ° in relation to the shaft, and a round, flat ear. Keys of this type were most often used to lock and unlock padlocks.
Autor opisu K. Patalon
Chronologia od XIII w. do XV w.
Dział/magazyn MAG Dział Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Literatura

Zabytek znajduje się w kolekcjach:

Kolekcja Wystawa stała w Gniewie "Gniew, miasto na szlaku wielkiej historii"; Gniew, the town on the route of great history

Inne zabytki z tej kolekcji