ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Nr inwentarzowy nośnika
Tytuł
Rodzaj nośnika fotografia cyfrowa
Autor fotografii Szmit J.
Rok wykonania 2021

Dane zabytku

Nazwa PRZĘŚLIK
Nr inw. muzealium MAG/ŚR/1975:118/2
Nr KAT 2
Wymiary wys. 21 mm; śr. otw. 9 mm; śr. całkowita 30 mm
Materiał glina
Technika wykonania obtaczanie
Miejsce znalezienia, nr SAZ (stanowiska) Gniew, 1226/2/5 Przejdź
Opis zabytku Przęślik płaskokulisty, lekko obtaczany. Flat-spherical spindle whorl, lightly slow wheel thrown.
Autor opisu K. Patalon
Chronologia od XIII w. do XV w.
Dział/magazyn MAG Dział Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Literatura

Zabytek znajduje się w kolekcjach:

Kolekcja Wystawa stała w Gniewie "Gniew, miasto na szlaku wielkiej historii"; Gniew, the town on the route of great history

Inne zabytki z tej kolekcji