ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/151253
Tytuł
Rodzaj nośnika fotografia cyfrowa
Autor fotografii
Rok wykonania

Dane zabytku

Nazwa moneta
Nr inw. muzealium MAG/GN/3527
Nr KAT 11
Wymiary śr. 24,00 mm
Materiał srebro
Technika wykonania bicie
Miejsce znalezienia, nr SAZ (stanowiska) Koźliny, 152/73/1 Przejdź
Opis zabytku 1 marka, Niemcy, Wilhelm II Hohenzollern (1888-1918), m. Berlin, Rv. pod koroną ze wstęgami orzeł jednogłowy typu wąskiego, na piersi tarcza z orłem pruskim w koronie, z boków ogona orła A-A, zewnętrzna obwódka perełkowa, Rv. 1 MARK, w otwartym wieńcu dębowym, u góry DEUTSCHES REICH u dołu data 1874, zewnętrzna obwódka perełkowa
Autor opisu B.Ceynowa
Chronologia 1874
Dział/magazyn MAG Gabinet Numizmatyczny
Literatura niepublikowany

Zabytek znajduje się w kolekcjach:

Kolekcja Zabytek Miesiąca

Inne zabytki z tej kolekcji