ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/151251
Tytuł
Rodzaj nośnika fotografia cyfrowa
Autor fotografii
Rok wykonania

Dane zabytku

Nazwa moneta
Nr inw. muzealium MAG/GN/3526
Nr KAT 10
Wymiary śr. 19,90mm
Materiał srebro
Technika wykonania bicie
Miejsce znalezienia, nr SAZ (stanowiska) Koźliny, 152/73/1 Przejdź
Opis zabytku 1/2 marki, Niemcy, Wilhelm II Hohenzollern (1888-1918), m. Berlin, Av. pod koroną ze wstęgami orzeł jednogłowy typu wąskiego, na piersi tarcza z orłem pruskim w koronie, w otwartym wieńcu dębowym, u dołu litera A, zewnętrzna obwódka perełkowa, Rv. 1/2 MARK, w otwartym wieńcu dębowym, u góry DEUTSCHES REICH u dołu data 1918, zewnętrzna obwódka perełkowa
Autor opisu B.Ceynowa
Chronologia 1918
Dział/magazyn MAG Gabinet Numizmatyczny
Literatura niepublikowany

Zabytek znajduje się w kolekcjach:

Kolekcja Zabytek Miesiąca

Inne zabytki z tej kolekcji