ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/8185
Tytuł
Rodzaj nośnika fotografia cyfrowa
Autor fotografii Joanna Szmit
Rok wykonania

Dane zabytku

Nazwa łyżwa
Nr inw. muzealium MAG/MM/GD/255/2/6/246
Nr KAT 246
Wymiary dł. 280mm, szer. trzonu 36-41mm, szer. nasad 52 i 62mm, gr. 20-27mm, śr. otworów 18mm
Materiał kość
Technika wykonania struganie; wiercenie
Miejsce znalezienia, nr SAZ (stanowiska) Gdańsk, 255/2/6 Przejdź
Opis zabytku Łyżwa kościana wykonana z kości kończyny konia lub bydła. Na obu końcach kości, w rejonie główek, przewiercono nieregularne otwory na rzemienie służące do przymocowania łyżew do butów. Na powierzchni widoczne ślady obróbki – wygładzenia.
Autor opisu Ceynowa B.
Chronologia XIII-XIV w.
Dział/magazyn MAG Dział Zbiorów Gdańskich
Literatura Ceynowa B. Łyżwa… [w:] Każdy krok zostawia ślad. Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Katalog, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2016, s. 120

Zabytek znajduje się w kolekcjach:

Kolekcja „Każdy krok zostawia ślad” Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Inne zabytki z tej kolekcji