ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
SAZ Miejscowość Akcje
255/131/1 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto późne średniowiecze/okres nowożytny
255/133/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/133/3 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/133/4 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
264/1/1 Miejscowość Nieznana- M. Bałtyckie
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne neolit
273/1/2 Gdynia
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko grobów skrzynkowych Hallstatt C-D
280/10/1 Gdynia
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko płaskie okres wpływów rzymskich
cmentarzysko płaskie okres późnolateński
280/13/1 Gdynia
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko grobów skrzynkowych wczesna epoka żelaza
280/14/1 Gdynia
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko Hallstatt C
280/43/5 Gdynia
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesne średniowiecze
282/1/1 Gdynia
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko grobów skrzynkowych wczesny i środkowy okres lateński
284/7/1 Gdynia
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne neolit
286/1/5 Sopot
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
grodzisko wyżynne wczesne średniowiecze
286/5/1 Sopot
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko grobów skrzynkowych Hallstatt C-D
302/1/1 Borcz
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne wczesna epoka żelaza
302/2/1 Borcz-Leśniczówka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko kurhanowe okres wpływów rzymskich
cmentarzysko grobów skrzynkowych Hallstatt
cmentarzysko grobów skrzynkowych Hallstatt C
cmentarzysko kurhanowe wczesny okres wpływów rzymskich B2
cmentarzysko kurhanowe okres wpływów rzymskich C1b/C2
cmentarzysko kurhanowe okres wpływów rzymskich B1b/C1a
okres wpływów rzymskich B2-B2/C1
302/11/2 -- Nieznana --
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
brak brak
310/1/1 Chmielno
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
grodzisko wczesne średniowiecze
310/1/15 Chmielno
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
grodzisko wczesne średniowiecze
310/1/19 Chmielno
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
grodzisko wczesne średniowiecze