ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
SAZ Miejscowość Akcje
255/89/1 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/98/1 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
osada miejska wczesne średniowiecze
miasto późne średniowiecze
255/98/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIII-XX w.
255/99/4 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIV-XX w.
255/100/1 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/100/5 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/100/13 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
255/102/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
fortyfikacje miejskie XVIII-XX w.
255/103/1 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
nabrzeże portowe średniowiecze
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze/okres nowożytny
255/103/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
nabrzeże portowe średniowiecze
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze/okres nowożytny
255/103/3 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
nabrzeże portowe średniowiecze
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze/okres nowożytny
255/105/1 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIV-XVIII w.
255/108/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
255/109/1 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIII w.
miasto okres nowożytny (XVI-XVII w.)
255/111/4 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarz okres nowożytny
miasto okres nowożytny
255/119/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
kościół późne średniowiecze
255/125/1 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
fortyfikacje miejskie okres nowożytny
miasto wczesne średniowiecze
miasto późne średniowiecze
255/125/3 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
fortyfikacje miejskie późne średniowiecze
miasto XIX-XX w.
255/129/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/129/4 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze