ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
SAZ Miejscowość Akcje
255/21/5 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
kościół XIV-XIX w.
255/21/7 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
kościół okres nowożytny
kościół późne średniowiecze
255/21/9 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
kościół nieznana
255/29/6 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
fosa średniowiecze
fosa okres nowożytny
255/37/1 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/38/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto wczesne średniowiecze
miasto późne średniowiecze
255/39/3 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto wczesne średniowiecze
miasto późne średniowiecze
255/39/4 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne okres wpływów rzymskich
miasto okres nowożytny
osada miejska późne średniowiecze
255/39/6 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIV-XX w.
255/39/7 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XVI-XX w.
255/43/1A Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIX w.
miasto okres nowożytny (XV-XVII w.)
255/43/1B Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny (XV-XVII w.)
255/43/5 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto średniowiecze
miasto okres nowożytny
255/51/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIII-XIX w.
255/52/1 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIV-XX w.
255/68/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/68/3 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XVII-XVIII w.
255/70/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
kościół późne średniowiecze/okres nowożytny
255/86/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
255/86/16 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny