ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
SAZ Miejscowość Akcje
255/20/16 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/21 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/22 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/23 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/24 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/25 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/27 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
255/20/39 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIV-XX w.
255/20/40 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIII-XX w.
255/20/41 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIV-XX w.
255/20/43 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIV-XX w.
255/20/44 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XVI-XX w.
255/20/46 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XV-XX w.
255/20/48 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIV-XX w.
255/20/50 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XVI-XX w.
255/20/51 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XVI-XX w.
255/20/52 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XV-XX w.
255/20/55 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XV-XX w.
255/20/58 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto nieznana
255/20/60 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze