ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
SAZ Miejscowość Akcje
255/2/8 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada miejska XII-XIII w.
miasto XIV-XX w.
255/3/7 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
mury miejskie późne średniowiecze
zamek późne średniowiecze
fosa XIV w.
miasto XVIII-XX w.
255/4/3 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XVII-XX w.
255/4/4 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto wczesne średniowiecze-okres nowożytny
255/5/4 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
kościół wczesne średniowiecze
osada miejska wczesne średniowiecze
klasztor XV w.
cmentarz przykościelny XII-XV w.
255/5/7 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada miejska XII w.
klasztor XIII-XIX w.
cmentarz wczesne średniowiecze-okres nowożytny
255/5/8 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
klasztor XIII-XIX w.
osada miejska X-XII w.
cmentarz kon. XI-XIX w.
255/16/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne XIV-XIX w.
255/20/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto okres nowożytny
255/20/3 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
255/20/4 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/5 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/6 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/7 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/8 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/10 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/12 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/13 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/14 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze
255/20/15 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
miasto późne średniowiecze