ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
SAZ Miejscowość Akcje
170/3/1 Marszewska Kolonia
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko kurhanowe wczesna epoka żelaza
173/5/1 Mierzeszyn
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko grobów skrzynkowych wczesna epoka żelaza?
174/2/1 Miłowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko grobów skrzynkowych wczesna epoka żelaza
191/1/2 Piekło Górne
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko grobów skrzynkowych wczesna epoka żelaza
192/2/2 Piekło Dolne
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko grobów skrzynkowych wczesna epoka żelaza
192/3/1 Piekło Dolne
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko kurhanowe wczesne średniowiecze
199/2/4 Pręgowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko Hallstatt D/okres lateński
199/4/8 Pręgowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
grodzisko wczesne średniowiecze
201/5/6 Pruszcz Gdański
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesne średniowiecze
cmentarzysko płaskie wczesny okres wędrówek ludów
cmentarzysko płaskie późny okres wpływów rzymskich C2
cmentarzysko płaskie późny okres wpływów rzymskich C3
217/6/1 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada epoka kamienia
osada późne średniowiecze
237/1/1 Ulkowy
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada? wczesne średniowiecze
cmentarzysko? wczesne średniowiecze
237/2/1 Ulkowy
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne wczesne średniowiecze
247/5/1 Zaskoczyn
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko kurhanowe nieokreślona
255/1/2 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
grodzisko wczesne średniowiecze
255/1/4 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
grodzisko wczesne średniowiecze
255/1/5 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
grodzisko wczesne średniowiecze
zamek późne średniowiecze
255/1/24 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto okres nowożytny
grodzisko wczesne średniowiecze
zamek późne średniowiecze
255/1/25 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
zamek XIV-XV w.
miasto XIX-XX w.
grodzisko X-XIII w.
255/1/26 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
grodzisko wczesne średniowiecze
255/2/6 Gdańsk
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
miasto XIII-XVI w.