ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
SAZ Miejscowość Akcje
1459/3/1 Paraszyno
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko kurhanowe V okres epoki brązu
1459/3/2 Paraszyno
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko kurhanowe V okres epoki brązu
1459/4/2 Paraszyno
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne wczesna epoka żelaza
1463/7/1 Kolkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne wczesne średniowiecze
znalezisko luźne późne średniowiecze
1471/17/1 Rybno
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko kurhanowe neolit
1493/2/1 Nowa Wieś
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
punkt osadniczy wczesna epoka żelaza
punkt osadniczy wczesne średniowiecze
punkt osadniczy późne średniowiecze
1500/1/1 Szemudzka Huta
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko grobów skrzynkowych wczesny i środkowy okres lateński
1529/10/1 Ostrowite
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne neolit
3000/1/10 Nieznana
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
etnograficzne okres nowożytny
3003/1/1 Manta
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
brak brak
3006/1/1 Walparaiso
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
nieokreślone 1000
4082/1/1 Łążyn
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
skarb wczesne średniowiecze
4093/1/1
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
etnograficzne okres nowożytny
etnograficzne okres nowożytny