ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
SAZ Miejscowość Akcje
134/3/6 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada epoka brązu/wczesna epoka żelaza
134/3/7 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada epoka brązu/wczesna epoka żelaza
134/3/10 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada otwarta V okres epoki brązu/wczesna epoka żelaza
osada wczesne średniowiecze
134/3/16 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada otwarta wczesne średniowiecze
osada otwarta V okres epoki brązu/wczesna epoka żelaza
134/3/17 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
ślad osadnictwa okres wpływów rzymskich
osada Hallstatt
ślad osadnictwa wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa neolit
134/3/18 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesna epoka żelaza
osada wczesne średniowiecze
134/3/19 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada otwarta wczesne średniowiecze
134/5/4 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne epoka kamienia
znalezisko luźne wczesna epoka żelaza
134/8/1 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada otwarta wczesne średniowiecze
134/8/2 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesne średniowiecze
139/1/1 Kierzkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko kurhanowe nieznana
146/4/1 Kolbudy
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko kurhanowe nieznana
152/73/1 Koźliny
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
skarb monet okres nowożytny
156/2/1 Krzywe Koło
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
ślad osadnictwa II-III okres epoki brązu
162/4/1 Lipinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne epoka brązu/wczesna epoka żelaza
163/15/1 Lublewo Gdańskie
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne okres wpływów rzymskich
169/1/1 Marszewska Góra
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko grobów skrzynkowych wczesna epoka żelaza?
169/2/1 Marszewska Góra
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesna epoka żelaza
169/3/1 Marszewska Góra
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne wczesna epoka żelaza
170/2/1 Marszewska Kolonia
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
punkt osadniczy wczesna epoka żelaza?