ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok od SSE na osady WEŻ i Wśr., lewa część panoramy
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/104
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1977

Dane stanowiska

Miejscowość Bielkówko
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 85/2/1
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska osada
Kultura
Chronologia wczesne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań badania powierzchniowe
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji