ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat widok od S na CP-WEŻ na polu M.Pellowskiego, stan.3
Nr inw. MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/2218
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1977

Dane stanowiska

Miejscowość Nowy Barkoczyn
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 485/3/8
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko grobów skrzynkowych
Kultura pomorska, łużycka
Chronologia wczesna epoka żelaza, Hallstatt C-D
Sposób nabycia/rodzaj badań badania wykopaliskowe
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online 800 diapozytywów ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Inne fotografie z tej kolekcji