ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok od E na stanowisko 3
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/519
Tytuł Stanowisko - Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1983

Dane stanowiska

Miejscowość Nowy Barkoczyn
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 485/3/7
Nr obszaru AZP 17-39
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko grobów skrzynkowych
Kultura łużycka
Chronologia Hallstatt C-D
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.15936861536346,54.09578307253569

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online 800 diapozytywów ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Inne fotografie z tej kolekcji

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 300 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji