ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat NACZYNIE
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/603
Tytuł Wydarzenia - Inne
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Kleina Alfons
Rok wykonania 2016

Dane stanowiska

Miejscowość Nowinka
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 40/1/7
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko ciałopalne
Kultura
Chronologia okres wędrówek ludów
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań PIETRZAK MIROSŁAW
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 19.56126399330478,54.30468496563736

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 1300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji