ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane stanowiska

Miejscowość Gdańsk
Ulica Dylinki, Rycerska, Sukiennicza, Na Dylach (obecnie Sukiennicza)
Nr SAZ (stanowiska) 255/1/5
Nr obszaru AZP 12-44
Nr stanowiska na obszarze AZP 118
Rodzaj stanowiska grodzisko, zamek
Kultura
Chronologia wczesne średniowiecze, późne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań badania systematyczne
Kierownik badań JAŻDŻEWSKI Konrad, KAMIŃSKA Janina
Instytucja prowadząca badania KIEROWNICTWO BADAŃ NAD POCZĄTKAMI PAŃSTWA POLSKIEGO, IHKM PAN
Współrzędne geograficzne