ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane stanowiska

Miejscowość Gdańsk
Ulica Dylinki, Rycerska, Sukiennicza, Na Dylach (obecnie Sukiennicza)
Nr SAZ (stanowiska) 255/1/4
Nr obszaru AZP 12-44
Nr stanowiska na obszarze AZP 118
Rodzaj stanowiska grodzisko
Kultura
Chronologia wczesne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań badania systematyczne
Kierownik badań JAŻDŻEWSKI K.,KAMIŃSKA J.
Instytucja prowadząca badania KIEROWNICTWO BADAŃ NAD POCZĄTKAMI PAŃSTWA POLSKIEGO, IHKM PAN
Współrzędne geograficzne