ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane stanowiska

Miejscowość Gdańsk
Ulica Rycerska, Wapiennicza, Karpia
Nr SAZ (stanowiska) 255/1/24
Nr obszaru AZP 12-44
Nr stanowiska na obszarze AZP 118
Rodzaj stanowiska miasto, grodzisko, zamek
Kultura
Chronologia okres nowożytny, wczesne średniowiecze, późne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań badania systematyczne
Kierownik badań SZUBERT-SAWRYCKA JOANNA
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.6609282024277,54.3544974274629