ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane stanowiska

Miejscowość Gdańsk
Ulica Rycerska, Czopowa, Dylinki, Sukiennicza
Nr SAZ (stanowiska) 255/1/2
Nr obszaru AZP 12-44
Nr stanowiska na obszarze AZP 118
Rodzaj stanowiska grodzisko
Kultura
Chronologia wczesne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań badania systematyczne
Kierownik badań JAŻDŻEWSKI K.,KAMIŃSKA J.,KMIECIŃSKI J.
Instytucja prowadząca badania KIEROWNICTWO BADAŃ NAD POCZĄTKAMI PAŃSTWA POLSKIEGO IHKM PAN
Współrzędne geograficzne