ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok od NW na cmentarzysko kurhanowe na wzniesieniu 205, obok Kamiennej Góry
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/426
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1981

Dane stanowiska

Miejscowość Zaskoczyn
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 247/5/1
Nr obszaru AZP 15-42
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko kurhanowe
Kultura
Chronologia nieokreślona
Sposób nabycia/rodzaj badań informacja archiwalna
Kierownik badań
Instytucja prowadząca badania
Współrzędne geograficzne 18.4518145715457,54.1841820149089

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji