ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok od W na osadę
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/235
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1976

Dane stanowiska

Miejscowość Ulkowy
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 237/1/1
Nr obszaru AZP 15-44
Nr stanowiska na obszarze AZP 34
Rodzaj stanowiska osada?, cmentarzysko?
Kultura
Chronologia wczesne średniowiecze, wczesne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań badania powierzchniowe
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ, PIETRZAK MIROSŁAW
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.6388181498128,54.1821148239679

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji