ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok od W na stanowisko. Lewa część panoramy
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/14
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1980

Dane stanowiska

Miejscowość Gdańsk
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 217/6/1
Nr obszaru AZP 12-46
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska osada, osada
Kultura
Chronologia epoka kamienia, późne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań badania powierzchniowe
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ, KRÓL DANUTA
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji