ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane stanowiska

Miejscowość Pruszcz Gdański
Ulica Wita Stwosza
Nr SAZ (stanowiska) 201/5/6
Nr obszaru AZP 14-44
Nr stanowiska na obszarze AZP 3
Rodzaj stanowiska osada, cmentarzysko płaskie, cmentarzysko płaskie, cmentarzysko płaskie
Kultura wielbarska, wielbarska
Chronologia wczesne średniowiecze, wczesny okres wędrówek ludów, późny okres wpływów rzymskich C2, późny okres wpływów rzymskich C3
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze, nadzór archeologiczny
Kierownik badań PIETRZAK MIROSLAW, RUDNICKA DOROTA, TUSZYŃSKA MAŁGORZATA
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.6393691328206,54.2610457049252