ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Wał grodziska
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/98
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka kolorowa
Autor fotografii Freza Jacek
Rok wykonania

Dane stanowiska

Miejscowość Pręgowo
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 199/4/8
Nr obszaru AZP 14-42
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska grodzisko
Kultura
Chronologia wczesne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań badania sondażowe
Kierownik badań WĄSOWSKI TOMASZ, ANDRZEJEWSKI A
Instytucja prowadząca badania INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Współrzędne geograficzne 18.4481924050735,54.2534624530063

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji