ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat widok od drogi na cmentarzysko
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/641
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1969

Dane stanowiska

Miejscowość Piekło Dolne
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 192/3/1
Nr obszaru AZP 15-41
Nr stanowiska na obszarze AZP 61
Rodzaj stanowiska cmentarzysko kurhanowe
Kultura
Chronologia wczesne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań znane z literatury
Kierownik badań
Instytucja prowadząca badania
Współrzędne geograficzne 18.3179202723052,54.1840591643822

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji