ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat widok od SE na rejon CP-WEŻ
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/3042
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1981

Dane stanowiska

Miejscowość Piekło Dolne
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 192/2/2
Nr obszaru AZP 15-41
Nr stanowiska na obszarze AZP 60
Rodzaj stanowiska cmentarzysko grobów skrzynkowych
Kultura
Chronologia wczesna epoka żelaza
Sposób nabycia/rodzaj badań badania powierzchniowe
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.2921619930365,54.1843157064744

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji