ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok od SW na wzniesienie - przypuszczalnie cmentarzysko
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/227
Tytuł Stanowisko - Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1981

Dane stanowiska

Miejscowość Piekło Górne
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 191/1/2
Nr obszaru AZP 15-41
Nr stanowiska na obszarze AZP 77
Rodzaj stanowiska cmentarzysko grobów skrzynkowych
Kultura
Chronologia wczesna epoka żelaza
Sposób nabycia/rodzaj badań badania powierzchniowe
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.3170244647223,54.1778083918286

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji