ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok od SW na wzniesienie, na którym odkryto grób skrzynkowy
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/224
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1977

Dane stanowiska

Miejscowość Miłowo
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 174/2/1
Nr obszaru AZP 15-41
Nr stanowiska na obszarze AZP 48
Rodzaj stanowiska cmentarzysko grobów skrzynkowych
Kultura pomorska
Chronologia wczesna epoka żelaza
Sposób nabycia/rodzaj badań informacja archiwalna
Kierownik badań
Instytucja prowadząca badania
Współrzędne geograficzne 18.3742557026016,54.1852422059521

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji