ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok od SSW na cmentarzysko płaskie WEŻ na polu właściciela
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/421
Tytuł Stanowisko - Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1979

Dane stanowiska

Miejscowość Mierzeszyn
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 173/5/1
Nr obszaru AZP 15-42
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko grobów skrzynkowych
Kultura
Chronologia wczesna epoka żelaza?
Sposób nabycia/rodzaj badań znane z literatury
Kierownik badań
Instytucja prowadząca badania
Współrzędne geograficzne 18.4409402171462,54.2010374459048

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji