ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat widok od S na domniemane cmentarzysko grobów skrzynkowych
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/1687
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1976

Dane stanowiska

Miejscowość Marszewska Kolonia
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 170/3/1
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko kurhanowe
Kultura
Chronologia wczesna epoka żelaza
Sposób nabycia/rodzaj badań badania weryfikacyjne
Kierownik badań
Instytucja prowadząca badania
Współrzędne geograficzne 18.399466907199287,54.262983622684295

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji