ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok od SW na osadę WEŻ. Prawa część panoramy wsi
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/222
Tytuł Stanowisko - Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1977

Dane stanowiska

Miejscowość Marszewska Góra
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 169/3/1
Nr obszaru AZP 14-41
Nr stanowiska na obszarze AZP 22
Rodzaj stanowiska znalezisko luźne
Kultura pomorska
Chronologia wczesna epoka żelaza
Sposób nabycia/rodzaj badań badania powierzchniowe
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.361381093600627,54.24754015275212

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji