ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat widok od SE na CP-WEŻ i miejsce odkrycia grobu
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/1722
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Klejna Alfons
Rok wykonania 1976

Dane stanowiska

Miejscowość Marszewska Góra
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 169/1/1
Nr obszaru AZP 14-41
Nr stanowiska na obszarze AZP 20
Rodzaj stanowiska cmentarzysko grobów skrzynkowych
Kultura
Chronologia wczesna epoka żelaza?
Sposób nabycia/rodzaj badań informacja archiwalna
Kierownik badań
Instytucja prowadząca badania
Współrzędne geograficzne 18.3628398116544,54.245663187975

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji