ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok na stanowisko - cmentarzysko
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/88
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka kolorowa
Autor fotografii MAG
Rok wykonania

Dane stanowiska

Miejscowość Lublewo Gdańskie
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 163/15/1
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko ciałopalne
Kultura
Chronologia okres wpływów rzymskich
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań TUSZYŃSKA MAŁGORZATA
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.48256327325421,54.28772121916915

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji