ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane stanowiska

Miejscowość Lipinka
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 162/4/1
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska znalezisko luźne
Kultura łużycka
Chronologia epoka brązu/wczesna epoka żelaza
Sposób nabycia/rodzaj badań mienie poniemieckie
Kierownik badań
Instytucja prowadząca badania
Współrzędne geograficzne