ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Miejsce znalezienia siekierki brązowej z II/III epoki brązu, od SW. Od lewej stoi p. Brunon Śledź (znalazca), po prawej mgr Adam Kujot, mgr Jan Kucharski
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/232
Tytuł Stanowisko - Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Słabczyńska Ewa
Rok wykonania 1986

Dane stanowiska

Miejscowość Krzywe Koło
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 156/2/1
Nr obszaru AZP 15-45
Nr stanowiska na obszarze AZP 140
Rodzaj stanowiska ślad osadnictwa
Kultura
Chronologia II-III okres epoki brązu
Sposób nabycia/rodzaj badań dar
Kierownik badań
Instytucja prowadząca badania
Współrzędne geograficzne 18.7360432614536,54.1803167917108

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji

Zabytki z tego stanowiska