ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane stanowiska

Miejscowość Koźliny
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 152/73/1
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska skarb monet
Kultura
Chronologia okres nowożytny
Sposób nabycia/rodzaj badań przekaz
Kierownik badań
Instytucja prowadząca badania
Współrzędne geograficzne