ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok od S na kurhan od SE (od Bielkówka)
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/86
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1977

Dane stanowiska

Miejscowość Kolbudy
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 146/4/1
Nr obszaru AZP 14-42
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko kurhanowe
Kultura
Chronologia nieznana
Sposób nabycia/rodzaj badań inspekcja
Kierownik badań Podgórski Janusz
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.473822040754047,54.26312792778727

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji