ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok od SW na kurhan
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/218
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1981

Dane stanowiska

Miejscowość Kierzkowo
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 139/1/1
Nr obszaru AZP 15-41
Nr stanowiska na obszarze AZP 85
Rodzaj stanowiska cmentarzysko kurhanowe
Kultura
Chronologia nieznana
Sposób nabycia/rodzaj badań badania powierzchniowe
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.3311782157082,54.1698389307325

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji