ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat eksploracja jamy
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/673
Tytuł
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1969

Dane stanowiska

Miejscowość Juszkowo
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 134/3/6
Nr obszaru AZP 14-43
Nr stanowiska na obszarze AZP 146
Rodzaj stanowiska osada
Kultura łużycka i pomorska
Chronologia epoka brązu/wczesna epoka żelaza
Sposób nabycia/rodzaj badań badania wykopaliskowe
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.6072670891754,54.251616533951

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 455 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji