ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat widok od S na stan.nr 3 /sektor N/ i stan.nr 8
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/1077
Tytuł Stanowisko - Fotografia polowa
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1974

Dane stanowiska

Miejscowość Juszkowo
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 134/3/19
Nr obszaru AZP 14-43
Nr stanowiska na obszarze AZP 146
Rodzaj stanowiska osada otwarta
Kultura
Chronologia wczesne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań dar
Kierownik badań
Instytucja prowadząca badania
Współrzędne geograficzne 18.60856804438456,54.2520549749417

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 455 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji