ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat profil jamy nr 331 /sektor N/
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/1041
Tytuł Stanowisko - Fotografia polowa
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1976

Dane stanowiska

Miejscowość Juszkowo
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 134/3/18
Nr obszaru AZP 14-43
Nr stanowiska na obszarze AZP 146
Rodzaj stanowiska osada, osada
Kultura faza wielkowiejska
Chronologia wczesna epoka żelaza, wczesne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań badania wykopaliskowe
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.60856804438456,54.2520549749417

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 455 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji