ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat igła i kółko brązowe
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/969
Tytuł Zabytek
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Kleina Alfons
Rok wykonania 1973

Dane stanowiska

Miejscowość Juszkowo
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 134/3/16
Nr obszaru AZP 14-43
Nr stanowiska na obszarze AZP 146
Rodzaj stanowiska osada otwarta, osada otwarta
Kultura łużycka / pomorska
Chronologia wczesne średniowiecze, V okres epoki brązu/wczesna epoka żelaza
Sposób nabycia/rodzaj badań badania wykopaliskowe
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.6084318699292,54.2518890718007

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 455 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji