ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat rzut poziomy jamy nr 18
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/2376
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1978

Dane stanowiska

Miejscowość Juszkowo
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 134/1/9
Nr obszaru AZP 13-43
Nr stanowiska na obszarze AZP 153
Rodzaj stanowiska osada, ślad osadnictwa, cmentarzysko płaskie, osada otwarta
Kultura pucharów lejkowatych, łużycka, pomorska
Chronologia wczesne średniowiecze, neolit, Hallstatt C, okres lateński/okres wpływów rzymskich
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.603186885722256,54.269250427799406

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 455 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji