ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat grób nr 1 przed badaniami
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/1925
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1977

Dane stanowiska

Miejscowość Juszkowo
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 134/1/8
Nr obszaru AZP 13-43
Nr stanowiska na obszarze AZP 153
Rodzaj stanowiska osada otwarta, osada otwarta, osada otwarta, cmentarzysko
Kultura wielbarska, łużycka
Chronologia okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, Hallstatt C
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.603186885722256,54.269250427799406

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 455 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji